Real food for real people. Expo Milano 2015

Ajuntament de Barcelona
Juny 2015

Project Management de la participació de Catalunya a l’Expo in città de l’Expo Milano 2015. Amb la participació de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.