Bombers de Barcelona. Tresors fotogràfics

Ajuntament de Barcelona
Febrer - març 2014

Conceptualització, serveis a la producció i inauguració del projecte expositiu Bombers de Barcelona. Tresors fotogràfics’ : mostra d’ imatges històriques de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona que recorre els 180 anys del Cos de Bombers de Barcelona.