Carburos Metálicos
Març 2013

Serveis a la producció de l’acte d’inauguració de la Planta Sagunto II, nova unitat de separació de gasos de l’aire a Sagunt (València).