Premi de Cuina BonPreu-Esclat

Grup BonPreu/Esclat
Juliol 2015

Pre-selecció de receptes i conceptualització, producció i contractació d’artistes de l’acte de lliurament de la setzena edició del premi de Cuina Bon Preu-Esclat.