La llavor del foc

CARLOTA SUBIRÓS I BABOU CHAM

Producció en gira.