Presentació dels Plans de Barris

FOMENT DE CIUTAT
2017

Coordinació dels actes de presentació dels Plans de Barris - programes per revertir les desigualtats entre els barris de la ciutat- amb accions participatives.